Technická specifikace

  Nadzemní nádrže pro sklad a výdej PHM

Dvouplášťová ocelová nadzemní skladovací nádrž NDN 16 m3 v následujícím rozsahu:

 • 2 x vstupní průlezy DN 600
 • 2 ks podstavce nádrže z čela i od strojovny nádrže 
 • 2 ks vrtáných vík pro jednotlivé armatury obou médií
 • stáčecí čerpadlo PHM
 • nátěry nádrže včetně předepsaného označení

  Potrubní rozvod sání  – DN 44,5 x 2,9mm    jednoplášťový

 • jednoplášťové potrubní rozvody
 • sací armatura V 317
 • dodávka kolen, přírub, těsnění, spojovacího materiálu
 • provedení těsnostní zkoušky potrubního rozvodu
 • Kopie „Protokol o zkoušce těsnosti potrubí“

  Potrubní rozvod stáčení  – DN 89 x 3,2mm – jednoplášťový   

 • jednoplášťové potrubní rozvody
 • víka pro osazení potrubního rozvodu
 • stáčení samostatně pro – NM/BA/FAMÉ
 • stáčecí armatury VK80/MB80
 • Kopie „Protokol o těsnostní zkoušce“ dle ČSN

  Porubní rozvod odvětrání komory nádrže NM 

 • zrevidované proziexplozivní  armatury
 • jednoplášťové potrubní rozvody
 • víka pro osazení potrubního rozvodu
 • nátěry potrubního rozvodu

  Potrubní trasa odkalování pro 1 komoru nádrže – NM/BA/FAMÉ

 • potrubní rozvody včetně osazení do víka nádrže
 • víka pro osazení potrubního rozvodu
 • armatury VK 50/MB50

  Elektrorozvody pro obsluhu ČS PHM

 • optická signalizace maximální hladiny PHM v nádrži
 • optická a akustická signalizace havarijní hladiny PHM
 • plovákový ovladač E 218
 • rozvod elektro pro výdejní stojan a elektro rozvaděč
 • automatické blokování stáčecího čerpadla proti přeplnění nádrže
 • STOP tlačítko
 • Indikace meziprostoru nádrže – přetlakem
 • kompletní dokladová část provedených prací
 • schéma elektro a zapojení
 • zatěsnění kabelových rozvodů
 • výchozí revize EX

[contact-form-7 id=“609″ title=“Kontaktní formulář  1″]