Legislativa

CO BY MĚLO ZAJÍMAT PROVOZOVATELE NEBO ZÁJEMCE O PROVOZ ČERPACÍ STANICE PHM?

Zákon č. 575/2006 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – část pátá (změna zákona o pohonných hmotách čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů)

Zákon č.254/2001 Sb. – zákon o vodách a o změně některý ch zákonů § 17 a § 18

Vyhláška č. 450/2005 Sb. zákonů ČR – vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vzor žádosti z Vodohospodářského úřadu – vzorový tiskopis – originál tiskopisu je k dispozici na každém Vodoprávním úřadě daného kraje sídlícího na Odboru životního prostředí.

Potřebujete poradit? Využijte prosím náš kontaktní formulář.[contact-form-7 id=“609″ title=“Kontaktní formulář  1″]