Laserová kalibrace nádrží PHM

Metoda kalibrace, resp. ověřování nádrží využívající unikátního přístroje fy Leica ve spojení se speciálně vytvořeným programem TANK-MODEL 2.2, který na základě změřených bodů na plášti nádrže vytváří prostorový model této nádrže, předčí dosud všechny používané metody (fotogrametrickou, klas. geodetickou a objemovou). A to nejen v univerzálnosti se zaměřením na nádrže jakéhokoliv objemu, ale především v rychlosti a přesnosti stanovení objemu.

Veškerá činnost je prováděna na základě autorizace u ÚNMZ v Praze na AMS – autorizované metrologické středisko pro ověřování nádrží na ropu, ropné a jiné produkty. V roce 2003 byl zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Výhody laserové kalibrace:

 • Měření bez kapaliny
 • Malé nároky na přípravu nádrže před kalibrací
 • Krátká doba zaměření a zpracování na PC
 • Vysoká přesnost měření
 • Přehledné kalibrační tabulky
 • Možnost použití jakéhokoliv hladinoměrného měřidla
 • Montáž stupnice stavoznaku
 • Nízká cena
Výhody laserové kalibrace:
 • Kalibrační měření nádrží provádíme podle provozních požadavků objednatele, vždy však nejméně za 2-3 dny po oznámení připravenosti zakázky.
 • Časová náročnost kalibračního měření jedné nádrže je cca 1 hodina.
 • Kalibraci nádrží provádíme nejlépe zevnitř nádrží (případně možné provést kalibraci i z venku) metodou kopírování vnitřního pláště laserovým přístrojem fy Leica Wild Dior 3002S s následným zpracováním na PC programem TankModel pro přesné modelování pláště nádrže s navazujcím výpočtem a výstupem kalibračních tabulek.
 • Nádrže i stavoznaková měřidla výšky hladiny opatříme úředními značkami ověřování.
 • Měřická pásma pro odečtení výšky hladiny produktu v nádržích připevníme na předem připravené lišty stavoznakového měřidla.
 • Konečné dílo je předáváno do 7-14 dnů ode dne měření na místě nebo podle potřeby a dohody s objednatelem (možnost zaslaní pracovních kalibračních tabulek, případně potvrzení o provedení kalibrace nádrže e-mailem nebo faxem v kratším termínu).

Pro více informací nebo objednávku, nás prosím neváhejte kontaktovat na info@pronajem-nadrzi.cz.

[contact-form-7 id=“609″ title=“Kontaktní formulář  1″]